UWC Application and Interview Tips // UWC søknad- og intervjutips

Hi! So, I decided to write down some application and interview tips while the process is still fresh in my mind.

Application Tips

 • Don’t wait to write the application. Make sure you have plenty of time to work out what you want to say and how you want to word it. You should ideally be ready to send in your application at least a week before the deadline.
 • Be honest! If you make it to the interview round, most of the questions will be based on what you have written in the application.
 • Spellcheck and get someone else to read your application before you send it in. The content of your application is (of course) the main focus, but good grammar and spelling makes a very good impression!
 • Send in all the required papers and copies! If they’ve asked for five copies of your application and you’ve only sent four, you’re creating more work for yourself. (Also, if you have documents that need to be stamped, make sure the stamp shows up clearly on the copies.)
 • You’re allowed to state your preference for a specific school, but make sure to include reasons.
 • Be open to all the schools. Yes, you may want to go to the UK, but remember that when you apply to UWC you are applying to all the schools, and your National Committee aren’t going to waste a school space on someone who could just as easily go to the UK through another exchange program!

Interview Tips

 • Smile when you walk in, and smile when you introduce yourself. Don’t smile for long periods of time, as it will look fake!
 • They will ask questions primarily based on what you’ve written in your application. Think of questions they might ask you beforehand, and think about possible answers. Don’t memorize your answers, as this will also look fake.
 • Don’t panic!! Think of the interview as a conversation with people you’ve just met. These people just happen to be very interested in you and what you like doing.
 • The interviewers have a lot of people to interview, and usually only have about 20 minutes to spend on you. Make sure you give short and concise answers where a long answer isn’t necessary.
 • Make the interviewers laugh!
 • Don’t speak too quickly. The interviewers need to be able to process what you’re saying!!

Jeg har skrevet noen søknads- og intervjutips!

Søknadstips:

 • Ikke vent med å fylle ut søknaden. Pass på at du har god tid til å finne ut av hva du vil si og hvordan du vil si det. Du bør, ideelt sett, være klar til å sende inn søknaden din minst én uke før søknadsfristen.
 • Vær ærlig! Dersom du kommer til intervjurunden vil de fleste spørsmål omhandle det du har skrevet i søknaden din.
 • Let etter grammatikk- og skrivefeil og få noen andre til å lese søknaden din før du sender den inn. Innholdet i søknaden din er (selvfølgelig) det viktigste, men rettskriving og god grammatikk gir et godt inntrykk!
 • Send inn alle papirene og eksemplarene de har spurt etter. Du skaper mer arbeid for deg selv dersom du bare tar med fire eksemplarer og det er spurt om fem. (Hvis du har dokumenter som må stemples – for eksempel terminkarakterer, bør du passe på at det er lett å se stempelet på kopiene.)
 • Du har lov til å uttrykke et ønske om hvilken skole du vil til, men pass på at du tar med dine grunner for å ønske deg til en bestemt skole.
 • Vær åpen for alle skolene. Du vil kanskje til ett bestemt sted, men dersom du kan dra der gjennom et annet utvekslingsprogram og du egentlig ikke brenner for UWCs mission statement og verdier, er det kanskje lurere å heller søke gjennom et annet program.

Intervjutips:

 • Smil! Alle liker glade ansikter!
 • Du blir hovedsakelig spurt om det du har skrevet i søknaden din! Det er lurt å tenke på hva de kan komme til å spørre deg om på forhånd, og kanskje få noen til å ha “øvelsesintervju” med deg. Det blir dumt om du pugger på hva du skal si, men det kan være smart å ha en viss idé om enkelte ting (f.eks. hvorfor du vil på UWC).
 • Ikke få panikk!! Tenk på intervjuet som en samtale mellom deg og noen personer du nettopp har møtt. Den eneste forskjellen er at de er veldig veldig opptatt av deg og dine interesser.
 • Intervjuene har mange å intervjue, og har bare rundt 20 minutter til å snakke med deg. Gi korte og konsise svar der det ikke er nødvendig med et langt svar.
 • Få intervjuerne til å le!
 • Ikke snakk for fort.

Lykke til!

Advertisements

2 thoughts on “UWC Application and Interview Tips // UWC søknad- og intervjutips

 1. Pingback: Last chance to apply… | Emma in Hong Kong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s